اخبار

آغاز ثبت نام دوره های کارگردانی و تدوین برای تابستان ۹۸

ثبت نام دوره های کارگردانی و تدوین آموزشگاه آزاد سینمایی مرآت هنر آغاز شد. کلیه متقاضیان برای حضور در این ...
خواندن بیشتر

سایت آموزشی آموزشگاه مرآت هنر راه اندازی شد

به همت مدیریت آموزشگاه آزاد سینمایی سایت اینترنتی این آموزشگاه جهت تعامل بهتر با مخاطبان راه اندازی شد. این سایت ...
خواندن بیشتر